REGLER & BETINGELSERTilmelding
Tilmeldingen via hjemmesiden er i første omgang uforpligtende. Du er først bundet af din tilmelding, når vi har lavet individuelle aftaler om tid og sted (gælder for instrumentundervisning), eller vi har sendt dig en e-mail med et undervisningstilbud (gælder for holdundervisning) og du har betalt det tilsendte girokort. 

Betaling
Betaling for undervisningen opkræves inden semesterstart via girokort som sendes til betalers e-mailadresse. Der betales forud et semester af gangen. 

Du skal sørge for at betale for undervisningen før undervisningens start. Har vi ikke modtaget din indbetaling før undervisningens start, mister du din ret til den tilbudte undervisningstid. 

Alle priser er inklusiv medlemskontingent på 100 kroner pr semester.

Prøvetid
De første 4 uger er en gensidig prøvetid. Udmeldes den tilmeldte inden for denne periode refunderer vi betalingen for resten af semestret, dog må du som minimum betale for de første 4 uger af undervisningen. Efter prøvetiden er din tilmeldingen gældende for resten af sæsonen. Man betaler altid for prøvetiden. Prøvetiden gælder også ved start midt i sæsonen eller ved lærerskift. 
(Se særskilte regler for workshops nederst.)

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske enten via brugerprofil/medlemslogin eller skriftligt via e-mail til info@kreativskolekbh.dk. Man kan ikke udmelde sig mundligt til underviseren.

Udmeldes den tilmeldte inden for prøvetiden refunderer vi betalingen for resten af semestret. Efter de 4 ugers prøvetid er din tilmeldingen gældende for resten af semestret.

Ønsker du ikke at fortsætte undervisningen det følgende semester, kan udmeldelse ske i slutningen af semestret - senest 10. december. 

Afbud 
Elevafbud skal ske direkte til underviseren.

Undervisning der forsømmes af den tilmeldte, erstattes eller refunderes ikke. Alligevel vil vi bede jer giver besked til underviseren, hvis du ved, at dit barn bliver forhindret i at komme. Det sikrer at underviseren kontakter jer, hvis jeres barn gentagne gange udebliver uden grund. 

Aflysning
Aflysninger af undervisningen sker så vidt muligt via e-mail og/eller SMS, derfor er det vigtig at der oplyses korrekt e-mailadresse og mobilnummer ved tilmeldingen. Det er ligeledes vigtigt at I løbende holder jeres kontaktoplysninger opdateret via jeres brugerprofil/medlemslogin.

Hvis underviseren er nødsaget til at aflyse, erstatter vi naturligvis undervisningen enten med erstatningstimer, som aftales med underviseren, eller ved at vi finder en vikar. Lykkes ingen af delene refunderer vi betalingen for den aflyste undervisning ved semestrets afslutning. 

I løbet af en sæson sker det ind i mellem at den lokale folkeskole pludselig får brug for de lokaler vi låner til arrangementer, eksamen og lignende. I tilfælde af at folkeskolen aflyser vil vi forsøge tilsvarende at finde erstatningstimer alternativt refundere jeres betaling. Se venligst under Refundering.

Undervisning aflyst af underviseren eller skolen vil så vidt muligt blive erstattet i erstatningsugerne, uge 51 og ugerne 24-26. Det forventes at den tilmeldte kan modtage eventuel erstatning i disse uger.

Refundering
Modtager dit barn færre lektioner end de aftalte på grund af underviserens fravær eller aflysninger af lokalet, refunderer vi betalingen for de mistede lektioner ved semestrets afslutning. Vi refunderer ikke undervisnings-betalingen ved afbud fra eleven eller udmeldelse midt i forløbet, da underviseren har fået en ansættelseskontrakt og har krav på løn. 

Beløb under 100 kroner refunderes ikke.

Koncerter, optrædener og udstillinger
Vi bruger to af de aftalte lektioner til koncerter, optrædener og udstillinger i løbet af en sæson, da dette betragtes som en del af undervisningen. Underviserne planlægger selv disse med de tilmeldte.

Foto mv. af foreningens medlemmer
Den Kreative Skole København kan anvende fotos, lyd- og filmoptagelser af foreningens medlemmer i informationsmateriale, på hjemmesiden og på sociale medier. Forældre, der ikke ønsker fotos mv. af deres børn bedes orientere foreningen, men kan også give besked om at fjerne materialet efterfølgende.

Persondata
De ved tilmeldingen oplyste persondata vil kun blive brugt i forhold til deltagerlister og kontakt til den tilmeldte og vil ikke blive videregivet til tredjepart. Data bliver senest slettet igen 18 måneder efter udmeldelse.

Workshops
Ved tilmelding til workshop har du 14 dages fortrydelsesret efter at vi har modtaget din tilmelding (dog senest 14 dage inden afholdelse af den aktuelle workshop). 
Ved afbud inden for denne tidsfrist refunderer vi det fulde kursusgebyr (hvis du har nået at betale). 
Ved afbud efter denne frist kan vi desværre ikke refundere beløbet og du er forpligtet til at indbetale det fulde kursusgebyr.
Her underviser vi

Om skolen

Praktiske oplysninger

    > Regler / betingelser

    > Ferieplan

    > Ind- og udmeldelse

    > Betaling

Tilmelding

PriserHer_underviser_vi.htmlOm_skolen.htmlFerieplan.htmlInd-_og_udmeldelse.htmlBetaling.htmlhttps://kskbh.speedadmin.dk/tilmelding#/Priser.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2shapeimage_5_link_3shapeimage_5_link_4shapeimage_5_link_5shapeimage_5_link_6shapeimage_5_link_7

Den Kreative Skole København                                                                                                                              Genveje                    Undervisning        

Forside     Musikskole     Danseskole     Teaterskole    Billedskole

Praktiske oplysninger       Om skolen       Kontakt 

Skoler

Priser

Ferieplan  

Udmeldelse

Regler 

Ansatte