REGLER & BETINGELSER

Tilmelding  

Nye elever kan melde sig til hele året.
Du melder dig til via vores hjemmeside og vil i første omgang automatisk blive sat på venteliste.
Ved tilmelding til instrument- og sangundervisning vil du hurtigst muligt blive kontaktet af vores underviser for at aftale en tid. 
Ved tilmelding til en holdaktivitet sender vi dig en mail med et undervisningstilbud, som du kan acceptere eller afvise. 
Vi tilbyder en gensidig prøvetid, gældende fra starttidspunktet og frem til slutningen af den aktuelle ratebetalingsperiode, på alle vores aktiviteter for nye elever og ved lærerskift. Du er derfor kun bundet økonomisk til én ratebetaling. (Se de gældende perioder for ratebetalingen under Betalingsdatoer.)
Efter prøvetiden er din tilmelding gældende frem til hhv. jul eller sommerferien. Ønsker du ikke at fortsætte efter nytår, kan du udmelde dig via din brugerprofil eller ved at skrive en mail til os senest 10. december. Efter jul er din tilmelding  gældende for resten af sæsonen. 
Du skal betale for undervisningen inden start. Tilmeldingen er først fuldt gyldig, når betaling er modtaget. 

Gentilmelding
Både aktive medlemmer og elever på venteliste som ønsker at fortsætte efter sommerferien, skal lave en gentilmelding via deres brugerprofil senest 10. Juni. Log ind og vælg Gentilmelding. Via gentilmelding kan du også tilmelde dig nye aktiviteter og afmelde uønskede.

Betaling 

Du får tilsendt jeres indbetalingskort per mail. Ønsker du, at betale alle eller flere rater med det samme, eller oprette alle sæsonens indbetalinger i netbank, så skriv til os for at få alle indbetalingskort tilsendt.

Betalingsdatoer 
1. rate: 10. august (sæsonstart til efterårsferien)
2. rate: 1. november (efterårsferien til medio januar)
3. rate: 1. februar (medio januar til påskeferien)
4. rate: 1. april (påskeferien til sommerferien)

Du skal sørge for at betale for undervisningen før start. Har vi ikke modtaget din indbetaling før undervisningens start, kan du miste din ret til undervisningstilbuddet.
Er du tilmeldt før sæsonstart er betalingsfristen 10. august. Tilmeldinger efter sæsonstart vil få tilsendt et indbetalingskort med en 7-dages betalingsfrist.

Rabat
Er du tilmeldt instrument- eller sangundervisning gives 15% rabat på band/sammenspil.

Afbud & aflysning

Afbud skal ske direkte til underviseren, gerne på en SMS.
Undervisning der forsømmes af den tilmeldte, erstattes eller refunderes ikke. Alligevel vil vi bede jer giver besked til underviseren, hvis du ved, at dit barn bliver forhindret i at komme. Det sikrer at underviseren ikke venter forgæves, og kan kontakte jer, hvis jeres barn gentagne gange udebliver uden grund. 

Aflysninger af undervisningen sker så vidt muligt via e-mail og/eller SMS, derfor er det vigtig at der oplyses korrekt e-mailadresse og mobilnummer ved tilmeldingen. Det er ligeledes vigtigt at du løbende holder jeres kontaktoplysninger opdateret via jeres brugerprofil/ medlemslogin.
Hvis underviseren er nødsaget til at aflyse, erstatter vi naturligvis undervisningen enten med erstatningstimer, som aftales med underviseren, eller ved at vi finder en vikar. Lykkes ingen af delene refunderer vi betalingen for den aflyste undervisning ved sæsonens afslutning. 
I løbet af en sæson sker det ind i mellem at den lokale folkeskole pludselig får brug for de lokaler vi låner til arrangementer, eksamen og lignende. I tilfælde af at folkeskolen aflyser, vil vi forsøge tilsvarende at finde erstatningstimer, alternativt refundere jeres betaling. Læs mere under Refundering.
Undervisning aflyst af underviseren eller skolen vil så vidt muligt blive erstattet i erstatningsugerne, uge 51 og ugerne 24-26. Det forventes at den tilmeldte kan modtage eventuel erstatning i disse uger.

Refundering
Modtager du færre lektioner end de aftalte på grund af underviserens fravær eller aflysninger af lokalet, refunderer vi betalingen for de mistede lektioner ved sæsonens afslutning. Vi refunderer ikke undervisnings-betalingen ved afbud fra eleven eller udmeldelse midt i forløbet, da underviseren har fået en ansættelseskontrakt og har krav på løn. 
Beløb under 100 kroner refunderes ikke.

Udmeldelse 

Udmeldelse skal ske enten via jeres medlemslogin eller skriftligt på mail til kbh@kreativskole.dk. Du kan ikke udmelde dig direkte til underviseren.
Udmelder du dig inden for prøvetiden, betaler du kun for denne. Udmelder du dig ikke indenfor prøvetiden, er tilmeldingen gældende frem til hhv. jul eller sommerferien.
Ønsker du ikke at fortsætte efter nytår, skal du udmelde dig senest 10. december.
Man kan som udgangspunkt ikke udmelde sig midt i sæsonen. Men har vi en elev på venteliste, der kan overtage pladsen, tillader vi det alligevel. Ønsker du at stoppe midt i sæsonen, så kontakt os.

Koncerter, optrædener og udstillinger

Vi bruger to af de aftalte lektioner til koncerter, optrædener og udstillinger i løbet af en sæson, da dette betragtes som en del af undervisningen. Underviserne planlægger selv disse med de tilmeldte.

Foto mv. af foreningens medlemmer

Den Kreative Skole København kan anvende fotos, lyd- og filmoptagelser af foreningens medlemmer i informationsmateriale, på hjemmesiden og på sociale medier. Forældre, der ikke ønsker fotos mv. af deres børn bedes orientere foreningen, men kan også give Den Kreative Skole København besked om at fjerne materialet efterfølgende.
Her underviser vi

Om skolen

Praktiske oplysninger

    > Regler / betingelser

    > Ferieplan

    > Ind- og udmeldelse

    > Betaling

Tilmelding

PriserHer_underviser_vi.htmlOm_skolen.htmlFerieplan.htmlInd-_og_udmeldelse.htmlBetaling.htmlhttps://kskbh.speedadmin.dk/tilmelding#/Priser.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2shapeimage_5_link_3shapeimage_5_link_4shapeimage_5_link_5shapeimage_5_link_6shapeimage_5_link_7

Den Kreative Skole København                                                                                                                              Genveje                    Undervisning        

Forside     Musikskole     Danseskole     Teaterskole    Billedskole

Praktiske oplysninger       Om skolen       Kontakt 

Skoler

Priser

Ferieplan  

Udmeldelse

Regler 

Ansatte